ПВНЗ Університет новітніх технологій уклав Декларацію з WYZSZA SZKOLA EKONOMICZNA W BIALYMSTOKU

ПВНЗ Університет новітніх технологій та WYZSZA SZKOLA EKONOMICZNA W BIALYMSTOKU ( ВИЩА ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА В БІЛОСТОКУ) уклали декларацію про взаєморозуміння та співробітництво у сфері освіти та науково-дослідної діяльності, обміну студентами, викладачами, співробітниками та інформацією, розробки та впровадження (спільних) освітніх програм і наукових досліджень для взаємного визнання документів про освіту та результатів досліджень та спільної участі у програмах і проектах ЄС.

Ознайомитись з Декларацією

10-го липня розпочинається вступна кампанія ПВНЗ Університету новітніх технологій

Прийом до Університету здійснюється на денну та заочну форми навчання. Набір на освітньо-кваліфікаційний рівнень бакалавра здійснюється за такими спеціальностями:

081 Право
101 Екологія
193 Геодезія та землеустрій

Набір на освітньо-кваліфікаційний рівнень магістра здійснюється за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій. Можливий вступ на спеціалізації: Геодезія; Геоінформаційні системи і технології; Землеустрій та кадастр.

УМЕНЬШИЛИ КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ИНСТИТУТАХ И УНИВЕРСИТЕТАХ

Кабинет министров утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году, а также проектные объемы госзаказа на 2020 и 2021 годы.
Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития и торговли.
Отмечается, что общий объем подготовки специалистов в 2019 году предусмотрен в количестве 182 567 человек, в том числе по дневной форме обучения - 161 794 человека, что меньше утвержденных в 2018 году показателей на 1,3% и 2,3% соответственно.

Захист магістерських робіт

 12 червня 2019 року пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій за такими спеціалізаціями: Геодезія, Геоінформаційні системи і технологій, Землеустрій та кадастр.