Державні іспити

Державні іспити проводяться в кінці навчального року і приймаються комісією затвердженою ректором університету.

Розклади проведення іспитів та консультацій денного та заочного відділення призначаються наказом по університету.

Переліки питань та список рекомендованої літератури до державних іспитів з кожної спеціальності видаються кафедрами.