Бакалаври

Прийом до університету здійснюється на денну та заочну форми навчання за такими галузями знань та спеціальностями:

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності бакалавра
 07 Управління та адміністрування 072  Фінанси, банківська справа та страхування
08 Право 081  Право
10 Природничі науки 101  Екологія
12 Інформаційні технології 122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології
19 Архітектура та будівництво 193  Геодезія та землеустрій

 

Термін підготовки бакалаврів складає:

  1. Для денної форми навчання - 3 роки;
  2. Для заочної форми навчання - 4 роки.