Бакалаври

Прийом до університету здійснюється на денну та заочну форми навчання за такими спеціальностями:

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності бакалавра
08 Право 081  Право
10 Природничі науки 101  Екологія
19 Архітектура та будівництво 193  Геодезія та землеустрій

 Термін підготовки бакалаврів складає:

  1. Для денної форми навчання - 3 роки;
  2. Для заочної форми навчання - 4 роки.