Наукова робота в Університеті новітніх технологій

Основними науковими задачами в УНТ є розробка і дослідження методів і технологій, пов’язаних з розв’язанням комплексу проблем, притаманних реалізації земельної реформи в Україні.

Ці проблеми пов’язані з розвитком таких фундаментальних наук, як геодезія, землеустрій, аерокосмічний моніторинг, фотограмметрія, екологія, ГІС, земельне право, комп’ютерні науки.

Основні напрямки розробок і досліджень УНТ:

  • Підвищення рівня автоматизації геодезичних і землевпорядних вимірювань;
  • Обґрунтування науково-технічних рішень нових геодезичних способів і приладів;
  • Створення нових технологій екологічного контролю природокористування;
  • Вдосконалення земельних відносин та основ земельного права;
  • Розробка геоінформаційних і інформаційних управляючих систем;
  • Дослідження економічних питань земельної реформи та ін.

Цілий ряд досліджень виконуються в співдружності з іншими ВНЗ і підприємствами.

При університеті діє комп’ютерний науково-освітній центр, який надає можливість оволодіти новими інформаційними технологіями в освіті і роботою в комп’ютерних мережах.

В університеті з загальної кількості професорсько-викладацького складу 80% мають вчені ступені та вчені звання.

В УНТ за попередні роки:

  • підібрано висококваліфікований і високоякісний кадровий професорсько-викладацький склад;
  • ефективно поєднано роботу вчених і перспективних студентів.

Науково-педагогічий склад університету спільно зі студентами проводять наукові дослідження в галузях геодезії, землеустрою, геоінформаційних систем і технологій, екології, економіки, фотограмметрії, юриспруденції та інших. За результатами таких досліджень за останні три роки за участю студентів отримано 8 патентів України. Студенти УНТ опубліковали 7 статей та виступили на науково-практичних конференціях, за результатами яких опубліковано 14 доповідей.

Університет з 2016 року двічі на рік видає власний збірник наукових праць "Новітні технології".