Материалы

Кафедра соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Завідувач кафедрою Чеснокова Валентина Дмитрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Робота кафедри соціогуманітарних та фундаментальних дисциплін спрямована на забезпечення гуманітарного комплексу дисциплін для підготовки фахівців всіх спеціальностей, що випускає УНТ, що здійснюється в руслі гуманізації навчального процессу, а також проводиться  викладання предметів з циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів всіх спеціальностей, що є в Університеті.

На кафедрі читаються курси з філософії, етики та естетики, культурології, української та зарубіжної культури, релігієзнавства, соціології, політології, психології та педагогіки, історії України, ділової української мови, іноземної мови, викладаються курси з вищої математики, фізики, інформатики, хімії та інше.            

Навчання студентів здійснюється з широким застосуванням активних методів інтенсифікації навчального процесу:

  • індивідуальний підхід до студента;
  • застосування нових технологій навчання для розвитку творчого, евристичного мислення;
  • використання сучасних технічних засобів навчання.

Велика увага приділяється фізичному вихованню студентів, використовуються можливість власних спортивних майданчиків і встановлення зв’язків із фітнес-клубами міста.

Викладачі кафедри – досвідчені наукові та педагогічні кадри. До викладання на кафедрі інтенсивно залучаються співробітники НАНУ. На кафедрі широко практикується індивідуальна робота зі студентами як денної, так і заочної форми навчання.

Викладачами кафедри розроблені і впровадженні в навчальний процес робочі навчальні програми згідно з кредитно-модульною системою навчання.

Контакти:

(044)-503-07-86