Вчена рада

Пунько В.П. — голова Вченої ради,
в.о. ректора ПВНЗ УНТ, доктор геолого-мінералогічних наукпочесний розвідник надр

Бурачек В.Г., доктор технічних наук, професор

Куреньов Ю.П., кандидат  технічних наук, доцент кафедри Геодезії, землеустрою та екології

Іванова Л.І., кандидат географічних наук, доцент кафедри Геодезії, землеустрою та екології

Окончук О.Є., головний бухгалтер ПВНЗ УНТ

Косянчук В.Д., старший викладач кафедри Геодезії, землеустрою та екології