Напрямки та спеціальності підготовки

Прийом до Університету здійснюється на денну та заочну форми навчання за такими галузями знань та напрямами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра:

0304 Право

 • 6.030401 Правознавство

0305 Економіка та підприємництво

 • 6.030508 Фінанси і кредит

0401 Природничі науки

 • 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

 • 6.050101 Комп'ютерні науки

0801 Геодезія та землеустрій

 • 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Термін підготовки бакалаврів складає:

 1. Для денної форми навчання - 4 роки;
 2. Для заочної форми навчання - 5 років.

Прийом до Університету здійснюється на денну та заочну форми навчання за такими галузями знань та спеціальностями фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста:

0801 Геодезія та землеустрій

 • 7.08010103 Землеустрій та кадастр
 • 7.08010105 Геоінформаційні системи і технології
 • 7.08010101 Геодезія

0305 Економіка та підприємництво

 • 7.03050801 Фінанси і кредит

0304 Право

 • 7.03040101 Правознавство

0401 Природничі науки

 • 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

 • 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології

Термін підготовки спеціалістів складає:

 1. Для денної форми навчання - 1 рік;
 2. Для заочної форми навчання - 1 рік.

Прийом до Університету здійснюється тільки на денну  форму навчання за такими галузями знань та спеціальностями підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра:

0801 Геодезія та землеустрій

 • 8.08010103 Землеустрій та кадастр
 • 8.08010105 Геоінформаційні системи і технології
 • 8.08010101 Геодезія
 • 8.08010106 Фотограмметрія та дистанційне зондування

Термін підготовки магістрів складає - 1 рік.