Материалы

Кафедра геодезії, картографії та фотограмметрії

Кафедра геодезії, картографії та фотограмметрії

Очолює кафедру Бурачек Всеволод Германович – професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії СРСР. На кафедрі працюють 2 професори, доктори технічних наук, 1 доцент, кандидат технічних наук, 1 доцент, кандидат географічних наук, 2 старших викладача.

Кафедра Геодезії, картографії та фотограмметрії готує:

Бакалаврів спеціальності «Геодезія та землеустрій» (денна – 3 роки, заочна – 4 роки).

Спеціалістів спеціальності «Геодезія та землеустрій» та за спеціалізацією «Геодезія» (денна, заочна – 1 рік).

Магістрів спеціальності «Геодезія та землеустрій» та за спеціалізацією «Геодезія» (денна – 1,5 роки).

Сучасна геодезія – це точні вимірювання напрямків, відстаней та висот на поверхні Землі та планет. Висока точність та комп’ютерні технології обробки масивів даних вимірювань дозволяють ефективно вирішувати завдання дослідження Землі, будівництва будівель та споруд, у тому числі мостів, тунелів, гребель та інших. Геодезія тісно пов'язана з астрономією, геологією, геофізикою, вивченням гравітаційного поля, супутниковими вимірами, аерокосмічним моніторингом і практично застосовується у всіх галузях народного господарства.

З переліком основних дисциплін напрямку підготовки бакалавр можете ознайомитись за посиланням.

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» формується на основі комплексних даних з геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та багатьох розділів землеустрою та кадастру.
Крім спеціального блоку дисциплін з геодезії та землеустрою студенти вивчають дисципліни з комп‘ютерних наук, правових основ власності нерухомості, землевпорядкуванню та кадастру і інші розділи земельних відносин.

Спеціалізація «Геодезія» більш детально вивчає методи і прилади високоточних геодезичних вимірювань при будівництві і обслуговуванні висотних та унікальних інженерних споруд, метрополітену, гідро – та атомних електростанцій, автомобільних та залізничних доріг, процесів деформацій і осадок споруд та ін.

Велика увага кафедрою приділяється організації наукових досліджень та розробок винаходів, які виконуються викладачами та студентами.

Всього за період становлення і розвитку кафедри ГКФ розроблено більше 50 патентів України на винаходи.

Винаходи є важливою складовою наукового потенціалу кафедри. Залучення до винахідницької діяльності молодих викладачів та студентів - одна з головних задач організаційної роботи, що визначають наукову перспективу кафедри та її науково-технічний рівень.

Тематика досліджень та винаходів охоплює весь спектр актуальних наукових напрямів в галузі геодезії, фотограмметрії, ДЗЗ, автоматизації геодезичних вимірювань та ін.
Основними напрямками творчого пошуку є:

 • методи інженерної геодезії в напрямку автоматизації і підвищення точності різних видів вимірювань, в тому числі і світловіддалемірних вимірювань;
 • геодезичні роботи при землеустрої та веденні кадастру, в тому числі побудова опорної знімальної мережі, застосування GPS-методів, електронних тахеометрів та ін.;
 • гідрометричні роботи для водного кадастру і моніторингу, в тому числі створення способів та приладів для вимірювань характеристик водного потоку, глибин, для автоматизації промірних робіт акваторій внутрішніх водойм;
 • роботи по створенню способів і засобів аерокосмічного знімання, зокрема, великомасштабного знімання для вирішення задач кадастру і землеустрою, засобів фотограмметричних і лідарних вимірювань, та інші напрями.

На основі отриманих результатів автори публікують наукові статті, тези доповідей на конференціях. За останні п’ять років співробітниками кафедри опубліковано 3 монографії, 5 науково-дослідних робіт, 39 статей в наукових журналах, 19 доповідей на наукових конференціях, отримано 30 патентів України на винаходи (з них 12 – зі студентами).

На кафедрі працює студентська творча лабораторія, де викладачі навчають студентів процесу створення нових науково-технічних рішень та оформлення заявок на винаходи.

На сьогодні завершені нові розробки геодезичних способів та систем, в тому числі:

 • Автоматизована система контролю деформацій складних інженерних споруд. По цій темі опубліковані наукові статті, отримані патенти на винаходи, підготовлено кандидатську дисертацію, захист планується на 2016 рік;
 • Методи аерокосмічного знімання. По цій темі захищена кандидатська дисертація в 2015 році;
 • Методика підвищення роздільної здатності цифрових фотокамер на основі запропонованого методу «віртуальної матриці». По темі опубліковані наукові статті і патенти на винаходи.

Різноманітність досліджень вченими кафедри задач та високий теоретичний рівень цих рішень дозволяє мати сприятливу основу для виховання фахівців за напрямами кафедри.

Розв’язання проблеми працевлаштування випускників
За програмою навчання студенти проходять дві польові учбові практики, а після закінчення 3-го курсу за рекомендаціями кафедри направляються для проходження виробничої практики на державні і приватні підприємства, де більшість студентів залишаються працювати і з успіхом суміщають навчання  з роботою на виробництві.

В результаті, як правило, всі випускники-геодезисти знаходять цікаву роботу в наукових і проектних організаціях, геодезичних, землевпорядних, гідрографічних, дорожньо-транспортних та інших підприємствах.

Наші випускники займають посади на таких підприємствах:

 1. Державна служба геодезії, картографії та кадастру (м. Київ).
 2. НВП "Українська геодезична компанія" (м. Київ).
 3. Науково-дослідний інститут геодезії і картографії (м. Київ).
 4. Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема» (м. Вінниця).
 5. ПАТ інжинірінгово-виробниче підприємство ВНІПІТРАНСГАЗ (м. Київ).
 6. ПАТ «Інститут транспорту нафти» (м. Київ).
 7. ГНПП "Укрінжгеодезія" (м. Київ).
 8. Група компаній ДЕМЕТРА 5 (м. Київ).
 9. Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК) (м. Київ).
 10. Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (м. Київ).
 11. Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі (м. Київ).
 12. Аерокосмічне агентство МАГЕЛАН (м. Київ).
 13. ДП «Укргеодезмарк» ВАТ «Київметробуд» (м. Київ).
 14. ТОВ «СОЛСТРОЙ».
 15. ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Інтеб» (м. Київ), та в інших організаціях.

Також наші випускники працюють викладачами в ВНЗах України, таких як:

 1. Київський національний університет будівництва та архітектури (м. Київ),
 2. Чернігівський державний інститут економіки та управління (м. Чернігів),
 3. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Вступайте до нас в Університет новітніх технологій на спеціальність Геодезія та землеустрій на кафедру Геодезії, картографії та фотограмметрії. Вас чекає цікаве навчання і високоінтелектуальна робота!!!

З інформаційним буклетом кафедри ви можете ознайомитись за посиланням.

Контакти кафедри:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: (044) 503-07-86 (внутр. 710)