Обов'язкова інформація

Документи з організації освітнього процесу

Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) та Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-19):

 

Інші матеріали

  • положення про будь-які колегіальні органи та їх персональний склад, що діють у вищих навчальних закладах: