Сертифікати про акредитацію

Університет новітніх технологій має сертифікати про акредитацію з наступних напрямів підготовки (спеціальностей):

Геодезія та землеустрій

  • 193 (Магістр)

Правознавство:

Фінанси і кредит

Екологія та охорона навколишнього середовища

Інформаційні управляючі системи та технології

Геодезія

Землеустрій та кадастр

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Геоінформаційні системи і технології

 

Акредитація напряму 6.050101 та спеціальності 7.05010101