Кафедра землеустрою та кадастру, геоінформаційних систем і технологій

Кафедра «Землеустрою та кадастру, геоінформаційних систем і технологій»

По спеціальності «Геодезія та землеустрій» готує:

 • Бакалаврів (денна – 3 роки, заочна – 4 роки)
 • Спеціалістів як по спеціальності, так і за спеціалізацією «Землеустрій та кадастр» (денна, заочна – 1 рік)
 • Магістрів як по спеціальності, так і за спеціалізаціями «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології», «Оцінка землі та нерухомого майна» (1,5 роки).

По спеціальності «Екологія» кафедра готує:

 • Бакалаврів (денна – 3 роки, заочна – 4 роки)
 • Спеціалістів (денна, заочна – 1 рік)

Завідувач кафедрою Боровий Валентин Олександрович – Почесний геодезист України, академік Академії вищої школи України по Відділенню наук про Землю, доктор технічних наук, професор.

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» формується на основі комплексних даних з геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та багатьох розділів землеустрою та кадастру.
Геодезія – наука про методи визначення форми і розмірів Землі, зображення її поверхні на планах і картах та точних вимірювань на місцевості. В перекладі з грецької мови «геодезія» означає землерозподіл або вимірювання на Землі. З землеустроєм геодезію пов‘язує вивчення точних методів і приладів вимірювання на відносно невеликих територіях земної поверхні.

Крім спеціального блоку дисциплін з геодезії та землеустрою студенти вивчають дисципліни з комп‘ютерних наук, правових основ власності нерухомості, кадастру та інші розділи земельних відносин.

Спеціалізація «Землеустрій та кадастр» поглиблює знання дисциплін з управління земельними ресурсами, моніторингу землі, законодавчо - правових форм власності, а також формує можливості наукової діяльності в навчальних закладах та виробничої в відділеннях служби Держгеокадастру в сфері оцінки землі і іншої нерухомості та при проведенні земельних торгів.

Спеціалізація «Геоінформаційні системи і технології» вивчає інформаційно-аналітичні системи, програмно-апаратні засоби зберігання і обробки інформації певної корпорації або суспільства в цілому, застосовує сучасні бази даних ARCGIS 9, ARCGIS 10, що є інструментом природничих, соціальних, екологічних, інженерних та інших наук.

Студенти нашого університету практикують на геоінформаційній платформі ESRI з використанням космічних знімків.
Спеціалізація «Оцінка землі та нерухомого майна» вивчає нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення видів оцінки земель (нормативна, грошова, експертна) і нерухомості, ринок земель, Закони України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» та інше.

Спеціальність «Екологія» формує:
- Ефективне еколого-безпечне використання соціальних і екологічних ресурсів країни;
- Ресурсозбереження родючості і охорони землі, запобігання деградаційним процесам;
- Поєднання природного середовища раціональним використанням земельних ресурсів.

Спеціальність «Екологія» спрямована на підготовку спеціалістів екологів для підприємств промисловості, органів державного управління та установ, що здійснюють екологічний контроль та аудит підприємств будь-якого профілю, санепідемстанцій, науково-дослідних установ та навчальних закладів.

В складі кафедри 2 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, доценти та старші викладачі з досвідом виробничої роботи ведуть навчальний процес за новим змістом:

 • дистанційно, особливо для заочників;
 • дистанційно-консультативно для денної та заочної форм навчання та індивідуальне навчання невеликих груп (на прохання студентів).

Для цього кафедра розробляє електронні варіанти завдань, конспекти лекцій та методичні матеріали. Студентам залишається більше часу на консультації, відвідування бібліотеки, а також можливості виконання «певної роботи»(що також важливо для оплати навчання).

Цікава та корисна інформація про нову спеціальність «Геодезія та землеустрій» опублікована професором Боровим В.О. в «Землевпорядному віснику» № 1 та № 4 за 2016 рік. Наукова робота кафедри є значною і розрахована на спільні публікації викладачів і магістрів, на підготовку їх до вступу в аспірантуру.

Випускники кафедри можуть працювати:
а) по спеціальності «Геодезія та землеустрій» :

 • в відділеннях служби Держгеокадастру;
 • в сфері оцінки землі і іншої нерухомості;
 • в будівельних організаціях та Метробуді;
 • в корпораціях та фірмах, що застосовують сучасні інформаційно-аналітичні системи та програмно-апаратні засоби зберігання і обробки інформації та інше.

б) по спеціальності «Екологія»

 • в організаціях виконавчої влади (еколог-експерт);
 • в екологічних відділах (лабораторіях) санітарно-епідеміологічних служб різних міністерств та відомств; 
 • в екологічній інспекції, на митницях, в природних заповідниках та природних парках;
 • в установах Державного агентства лісових ресурсів.

Всі випускники є потенційними науковцями і можуть працювати в наукових і навчальних лабораторіях та на кафедрах ВНЗ. Посади визначаються класифікатором професій.

Ознайомитись з буклетом кафедр ви можете за посиланням.