Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій продовжує конкурс на заміщення посади ректора

Претенденти на посаду ректора університету подають до закладу такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім'я засновників ПВНЗ Університет новітніх технологій;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром Зх4сантиметри;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465 (Офіційний вісник України, 2000 p., №39, ст. 1656);
  • копію паспорта;
  • копію трудової книжки;
  • стратегію розвитку університету на період 2019 - 2024 p.p.

Крайній термін прийняття документів від претендентів - до 01.12.2018 р. Документи від претендентів на посаду ректора університету приймаються за адресою: 03067, м. Київ, пров. Машинобудівний, 28, кімн. 312, тел. (044)503-07-86.