Центр з питань післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

 

Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів

 

1.Private higher educational establishment University of emerging technologies offers the training of surveying and mapping technicians, which are responsible for providing assistance in the fields of CAD, supermap and ArcGIS software mapping with the surveying and mapping instruments.

ПВНЗ Університет новітніх технологій пропонує підготовку технічних фахівців з геодезії і картографії, які відповідають за надання допомоги в області картографування САПР, суперкарт і програмного забезпечення ArcGIS за допомогою інструментів геодезії і картографії.

ЧВУЗ Университет новейших технологий предлагает подготовку технических специалистов по геодезии и картографии, которые отвечают за оказание помощи в области картографирования САПР, суперкарт и программного обеспечения ArcGIS с помощью инструментов геодезии и картографии.

 

2.Private higher educational establishment University of emerging technologies offers big data analysis to help enterprises integrate big data with existing resources.

ПВНЗ Університет новітніх технологій пропонує аналіз великих даних, щоб допомогти підприємствам інтегрувати великі дані з існуючими ресурсами.

ЧВУЗ Университет новейших технологий предлагает анализ больших данных, чтобы помочь предприятиям интегрировать большие данные с существующими ресурсами.

 

3.Private higher educational establishment University of emerging technologies offers web front-end development management to help responsible for CPC, mobile development.

ПВНЗ Університет новітніх технологій пропонує управління веб-інтерфейсом, щоб допомогти відповідальному за СРС і мобільну розробку.

ЧВУЗ Университет новейших технологий предлагает управление веб-интерфейсом, чтобы помочь ответственному за СРС и мобильную разработку.