Вітаємо Матвєєва В.О. з присвоєнням звання доктора наук

26 вересня 2012 року за рішенням Атестаційної колегії Матвєєву Віталію Олексійовичу було видано диплом  доктора філософських наук за спеціальностю релігієзнавство.

21 червня 2012 року відбувся захист  дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство, який проходив в Київському національному університеті імені Тараса Шевченко. Тема роботи: "Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму й християнства".

У дисертації вперше комплексно досліджено одну з кардинальних проблем сучасності – проблему самореалізації особистості в релігійній сфері, зокрема, у порівняльному аналізі індуїзму й християнства. Автор дисертації намагається довести, що саме релігія є першою формою самореалізації особистості. Тема дослідження тим більше актуальна, що, незважаючи на досить великий обсяг літератури, у якій висвітлюються проблеми самореалізації особистості, дотепер не створена жодна концепція самореалізація особистості, жодна методологічна база цього поняття. Більше того, сам термін «самореалізація» відсутній у вітчизняній довідковій літературі, так само як і в довідковій літературі країн СНД, тому автор дисертації дає своє власне визначення цьому поняттю.

Порівнюючи індуїзм і християнство в релігійно-філософському плані, що саме по собі має досить велике значення в сучасному діалозі культур, автор дослідження намагається, перш за все, знайти загальні положення в цих двох релігіях і на основі цього відтворити цілісну систему самореалізації особистості в релігійній парадигмі. Компаративний аналіз реалізується в історико-культурному, онтологічному, теолого-антропологічному, фізичному, морально-психологічному й духовному вимірах.

Особлива увага в дисертаційному дослідженні приділена аналізу специфіки духовної практики, що відіграє головну роль в удосконаленні людської особистості в релігійній сфері.