«Система електронного забезпечення навчання» для студентів УНТ

20 грудня 2016 року в Університеті новітніх технологій відбулася презентація пілотного проекту «Система електронного забезпечення навчання». Завідувач кафедри «Інформаційних технологій» представив робочу версію системи.

Система передбачає наявність електронних лекцій, підручників, презентацій навчального матеріалу, відеолекцій, виконання тестових завдань в режимі он-лайн. В рамках системи реалізується виконання практичних, лабораторних (контрольних) завдань, вебінари (відеолекції) з викладачами, спілкування в чатах, форумах.

 

На презентації відбувся плідний діалог професорсько-викладацького та методичного складу щодо представлення в системі навчальних та методичних матеріалів, вирішено ряд організаційних питань функціонування проекту. Були висловлені слушні побажання щодо побудови діалогового інтерфейсу «викладач–студент», «студент–студент» для реалізації в системі.

Вироблено спільне розуміння шляхів інтегрування «Системи електронного забезпечення навчання» в навчальний процес заочної та очної форм навчання.

Робоча версія системи вже функціонує для студентів заочної форми навчання.

Функціонування всіх сервісів «Системи електронного забезпечення навчання» буде розпочато з 01 вересня 2017 навчального року.