Магістри

Прийом до університету здійснюється на денну та заочну форму навчання за такими спеціальностями:

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності магістра Спеціалізація
19  Архітектура та будівництво 193  Геодезія та землеустрій

 

  • Геодезія 
  • Землеустрій та кадастр
  • Геоінформаційні системи і технології 

 

Термін підготовки магістрів складає 1,5 роки для денної форми та 2 роки для заочної форми навчання.