Магістри

Прийом до університету здійснюється на денну та заочну форму навчання за такими галузями знань та спеціальностями:

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності магістра Спеціалізація
 08   Право  081   Право -
19  Архітектура та будівництво 193  Геодезія та землеустрій

 

  • Геодезія 
  • Землеустрій та кадастр
  • Геоінформаційні системи і технології 
  • Оцінка землі та нерухомого майна

 

Термін підготовки магістрів складає - 1,5 роки.