Материалы

Наукові публікації

Університет видає власний збірник наукових праць "Новітні технології" з 2016 року щороку по 2 номери.

Видання індексується міжнародними наукометричними базами Index Copernicus (Польща, ICV 2016- 48.53), Scientific Indexing Services (SIS), eLIBRARY.RU.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з технічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018).

Головний редактор: Заслужений винахідник Ураїни, д.т.н., проф. Богом'я В.І.

Редакційна політика / EditorialPolicies

 

Журнал "Новітні технології"

 

                                 

 

  

sis-logo