Материалы

Центр з питань післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

 

Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів

 

1.Private higher educational establishment University of emerging technologies offers the training of surveying and mapping technicians, which are responsible for providing assistance in the fields of CAD, supermap and ArcGIS software mapping with the surveying and mapping instruments.

ПВНЗ Університет новітніх технологій пропонує підготовку технічних фахівців з геодезії і картографії, які відповідають за надання допомоги в області картографування САПР, суперкарт і програмного забезпечення ArcGIS за допомогою інструментів геодезії і картографії.

ЧВУЗ Университет новейших технологий предлагает подготовку технических специалистов по геодезии и картографии, которые отвечают за оказание помощи в области картографирования САПР, суперкарт и программного обеспечения ArcGIS с помощью инструментов геодезии и картографии.

 

2.Private higher educational establishment University of emerging technologies offers big data analysis to help enterprises integrate big data with existing resources.

ПВНЗ Університет новітніх технологій пропонує аналіз великих даних, щоб допомогти підприємствам інтегрувати великі дані з існуючими ресурсами.

ЧВУЗ Университет новейших технологий предлагает анализ больших данных, чтобы помочь предприятиям интегрировать большие данные с существующими ресурсами.

 

3.Private higher educational establishment University of emerging technologies offers web front-end development management to help responsible for CPC, mobile development.

ПВНЗ Університет новітніх технологій пропонує управління веб-інтерфейсом, щоб допомогти відповідальному за СРС і мобільну розробку.

ЧВУЗ Университет новейших технологий предлагает управление веб-интерфейсом, чтобы помочь ответственному за СРС и мобильную разработку.

 

Проводить курси зі спеціальності Екологія по наступних темах:

1. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо діяльності поводження з відходами
2. Програма курсу підвищення кваліфікації «Проблеми природоохоронної діяльності на виконання природоохоронного законодавства на підприємствах та установах»
3. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо формування змісту та суб’єктів оцінки впливу на довкілля
4. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо сфери застосування оцінки впливу на довкілля
5. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо гласністі оцінки впливу на довкілля
6. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації
7. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо звіту з оцінки впливу на довкілля
8. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо громадського обговорення з питань оцінки впливу на довкілля
9. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо висновоку з оцінки впливу на довкілля
10. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо експертної комісії з оцінки впливу на довкілля
11. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля
12. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо післяпроектного моніторингу у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля
13. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо з питань оцінкі транскордонного впливу на довкілля
14. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо відповідальністі за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля
15. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо тимчасової заборони (зупинення) та припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля
16. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо мети та принципів стратегічної екологічної оцінки
17. Програма курсу підвищення кваліфікації «Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки»
18. Програма курсу підвищення кваліфікації «ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ»
19. Програма курсу підвищення кваліфікації «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ»
20. Програма курсу підвищення кваліфікації щодо звіту про стратегічну екологічну оцінку
21. Програма курсу підвищення кваліфікації «Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки»
22. Програма курсу підвищення кваліфікації «Консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки»
23. Програма курсу підвищення кваліфікації «Транскордонні консультації»
24. Програма курсу підвищення кваліфікації ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЙОГО ВИКОНАННЯ
25. Програма курсу підвищення кваліфікації ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
26. Програма курсу підвищення кваліфікації КОДЕКС ГЕОТОКСИКОЛОГІЇ
27. Програма курсу підвищення кваліфікації ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДОВКІЛЛЯ

Пунько Володимир Павлович

 

Проводить курси зі спеціальності Фінанси по темах:

1. Бухгалтерський облік з нуля (для початківців бухгалтерів; студентів, які вивчають дисципліну) - 2 місяці / 1 раз в тиждень, 1 місяць / 2 рази на тиждень.
2. 1С з нуля (для початківців бухгалтерів; студентів, які вивчають дисципліну) - 2 місяці / 1 раз в тиждень, 1 місяць / 2 рази на тиждень.
3. МСФЗ з нуля (бухгалтер / фінансовий спеціаліст міжнародної компанії / акціонерного товариства) - 2 місяці / 2 раз в тиждень.
4. Фінансовий аналіз підприємства (бухгалтер / фінансовий спеціаліст / власник компанії) - 2 місяці / 2 раз в тиждень.
5. Бюджетування підприємства / бізнесу (бухгалтер / фінансовий спеціаліст / власник компанії) - 2 місяці / 2 раз в тиждень.

Шубаков Дмитро Ігоревич